CODE : FP00027

DRIED BANANA

กล้วยอบกล่อง ( เขียว )

Dried banana

Net Weight : 260 g.
Unit Per Carton : 24
Packing Size : 260 g. x 24 g.
Carton Size : 33 x 48 x 22 cm.
Category : DRIED / DEHYDRATE

 

Code : FP00027
DRIED MIXED BERRIES

Code : FP00027
DRIED BANANA

Code : FP00027
SWEET POTATO CHIPS

Code : FP00027
TARO CHIPS